Thắc mắc khi thanh toán thẻ Tín dụng, Visa, Mastercard trên Lazada

Các loại thẻ áp dụng thanh toán trên Lazada Hầu hết các thẻ tín dụng hỗ trợ bởi VISA hoặc Mastercard đều được chấp nhận khi thanh toán tại Lazada. Thông tin người nhận có thể khác thông tin thanh toán không? Hoàn toàn có thể được, việc này phục vụ cho việc xuất hóa

Thắc mắc khi thanh toán thẻ Tín dụng, Visa, Mastercard trên Lazada Read More »