Thông tin về giao nhanh MAX của Lazada

Giao nhanh MAX là hình thức giao hàng trong vòng một (01) hoặc hai (02) ngày kể từ khi đặt hàng. Đơn hàng giao nhanh MAX sẽ được ưu tiên vận chuyển, cho phép khách hàng nhận hàng nhanh hơn so với giao hàng tiêu chuẩn.

Thông tin về giao nhanh MAX của Lazada Read More »