Liên kết thẻ Sacombank trên tài khoản Lazada là gì?

Đây là một chức năng cho phép bạn lưu thông tin thẻ Sacombank của mình trên tài khoản của Lazada và chỉ có sẵn cho ứng dụng trên điện thoại (APP) và trình duyệt web trên điện thoại (M-site). Lơi ích của việc liên kết thẻ là sau khi liên kết thành công, bạn sẽ

Liên kết thẻ Sacombank trên tài khoản Lazada là gì? Read More »