Các lỗi phát sinh trong quá trình xác thực ví eM

Lỗi xác thực ví eM Trong quá trình xác thực ví eM, nếu bạn gặp trường hợp hệ thống báo lỗi bạn nên: Bước 1: Tiến hành thực hiện lại. Bước 2: Kiểm tra lại nhằm đảm bảo các hình ảnh đã chụp phải đúng, rõ ràng, chính xác. Bước 3: Kiểm tra lại các

Các lỗi phát sinh trong quá trình xác thực ví eM Read More »