Những điều cần biết khi mua sản phẩm Lazada được nhập khẩu về từ nước ngoài?

Đối với các sản phẩm Lazada được vận chuyển về từ nước ngoài, khách hàng vui lòng lưu ý: Điều kiện bảo hành của Lazada thay đổi theo từng sản phẩm, khách hàng vui lòng kiểm tra thông tin tại mỗi trang sản phẩm riêng biệt. Tuy nhiên, việc bảo hành từ nhà sản xuất

Những điều cần biết khi mua sản phẩm Lazada được nhập khẩu về từ nước ngoài? Read More »