Thông Tin Về Hoạt Động Đặt Hàng/ Giao Hàng Tại TP. Hồ Chí Minh (Cập nhật ngày 01/09/2021)

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, việc đặt hàng trên web và ứng dụng Lazada vẫn không thay đổi.