Thông Tin Về Hoạt Động Đặt Hàng/ Giao Hàng Tại TP. Hồ Chí Minh (Cập nhật ngày 01/09/2021)

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, việc đặt hàng trên web và ứng dụng Lazada vẫn không thay đổi.

Thông Tin Về Hoạt Động Đặt Hàng/ Giao Hàng Tại TP. Hồ Chí Minh (Cập nhật ngày 01/09/2021) Read More »