Đặt hàng trên ứng dụng Lazada trên iPhone, iPad (iOS) như thế nào?

Bước 1: Lựa chọn sản phẩm muốn mua. Bước 2: Chọn mua sản phẩm bằng cách nhấn “Mua ngay”. Bước 3: Nhập thông tin địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng. Bước 4: Lựa chọn phương pháp giao hàng và nhập mã giảm giá (nếu có). Bước 5: Lựa chọn phương

Đặt hàng trên ứng dụng Lazada trên iPhone, iPad (iOS) như thế nào? Read More »