Những điểm quan trọng cần lưu ý khi nhận hàng từ nhân viên Lazada?

Kiểm tra tình trạng đơn hàng tại mục “Đơn hàng của tôi” đã chuyển sang trạng thái “Đang giao hàng” hay chưa và chỉ nhận hàng nếu Số đơn hàng, Tên nhà cung cấp, Sản phẩm, Thông tin người nhận, Tên đơn vị vận chuyển và mã vận đơn hoàn toàn trùng khớp với thông tin lúc bạn đặt hàng.

Những điểm quan trọng cần lưu ý khi nhận hàng từ nhân viên Lazada? Read More »