phí giao hàng 24h

Tôi có cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí nào cho dịch vụ giao hàng 24h LazMall không?

Khách hàng sẽ không phải bỏ ra thêm bất kỳ chi phí nào cho dịch vụ giao hàng 24h LazMall. Đây là dịch vụ đặc biệt mà Lazada cung cấp cho khách hàng của LazMall, và chi phí của giao hàng 24h LazMall là bằng với chi phí của giao hàng tiêu chuẩn.

Tôi có cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí nào cho dịch vụ giao hàng 24h LazMall không? Read More »

Tổng giá trị đơn hàng Lazada đã bao gồm phí vận chuyển chưa?

Tổng giá trị thanh toán được hiển thị qua thư và tin nhắn xác nhận đơn hàng đã bao gồm phí mặc định và phí giao hàng (nếu có), và chỉ thể hiện thành một loại phí gọi chung là phí vận chuyển. Bạn có thể tìm mã giảm giá phí vận chuyển Lazada tại

Tổng giá trị đơn hàng Lazada đã bao gồm phí vận chuyển chưa? Read More »

Phí vận chuyển Lazada thế nào khi mua từ nhiều nhà bán hàng khác nhau?

Phí vận chuyển hiện tại đang được áp dụng cho từng sản phẩm trong đơn hàng, vì vậy, nếu quý khách mua nhiều sản phẩm từ cùng người bán hoặc nhiều người bán khác nhau thì phí vận chuyển vẫn sẽ được tính như bình thường.

Phí vận chuyển Lazada thế nào khi mua từ nhiều nhà bán hàng khác nhau? Read More »