phí giao hàng LazMall

Phí vận chuyển Lazada xem ở đâu?

Xem tại trang sản phẩm Phí vận chuyển của từng sản phẩm được thể hiện rõ ngay tại trang sản phẩm sau khi quý khách chọn khu vực giao hàng. xem tại giỏ hàng ở bước thanh toán cuối cùng Bạn có thể tìm mã giảm phí vận chuyển Lazada tại đây: https://mgg.vn/ma-giam-gia/lazada/