phí giao hàng nhanh Lazada

Tổng giá trị đơn hàng Lazada đã bao gồm phí vận chuyển chưa?

Tổng giá trị thanh toán được hiển thị qua thư và tin nhắn xác nhận đơn hàng đã bao gồm phí mặc định và phí giao hàng (nếu có), và chỉ thể hiện thành một loại phí gọi chung là phí vận chuyển. Bạn có thể tìm mã giảm giá phí vận chuyển Lazada tại

Tổng giá trị đơn hàng Lazada đã bao gồm phí vận chuyển chưa? Read More »