Tôi có phải thanh toán phí vận chuyển cho sản phẩm của LazMall?

Theo như quy định về chi phí vận chuyển của Lazada, miễn phí vận chuyển đối với khách hàng ở Hà Nội và Hồ Chí Minh với đơn hàng có tối thiểu 2 sản phẩm và được bán hoặc xử lý bởi Lazada. Ngoài ra, Quý khách sẽ không phải thanh toán thêm bất kỳ

Tôi có phải thanh toán phí vận chuyển cho sản phẩm của LazMall? Read More »