Biểu phí vận chuyển cho các đơn hàng trên Lazada từ ngày 08/04/2021

Phí giao hàng được tính dựa trên khối lượng, kích thước của gói hàng và khoảng cách giữa kho của nhà cung cấp (nơi gửi) và địa chỉ giao hàng (nơi đến). Biểu phí vận chuyển bao gồm mức tối thiểu đến mức tối đa theo từng quận huyện trong từng tỉnh thành và từng

Biểu phí vận chuyển cho các đơn hàng trên Lazada từ ngày 08/04/2021 Read More »