phương thức thanh toán

Làm thế nào để thay đổi phương thức thanh toán cho đơn hàng Lazada đã đặt?

Hiện nay Lazada chưa hỗ trợ việc thay đổi phương thức thanh toán trong đơn hàng đã đặt. Nếu có nhu cầu thay đổi phương thức thanh toán, quý khách vui lòng hủy đơn hàng hiện tại và đặt lại đơn hàng mới. Để biết thêm chi tiết về cách hủy đơn hàng, quý khách

Làm thế nào để thay đổi phương thức thanh toán cho đơn hàng Lazada đã đặt? Read More »