Làm sao để nhận diện sản phẩm LazMall khi mua hàng Lazada?

Quý khách có thể nhận biết sản phẩm của LazMall bằng biểu tượng LazMall trên trang sản phẩm và trang danh mục sản phẩm của 1 sản phẩm cụ thể (như hình ảnh bên dưới).

Làm sao để nhận diện sản phẩm LazMall khi mua hàng Lazada? Read More »