sao phải dùng eM

Đăng ký & kích hoạt ví eM trên Lazada

Để đăng ký & kích hoạt Ví điện tử eM trên ứng dụng Lazada, bạn cần có thẻ ATM (thẻ ghi nợ) nội địa của các Ngân hàng được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, sau đó tiến hành kích hoạt theo các bước được hướng dẫn tại đây Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/how-to-register-activate-em-wallet-on-lazada-app-9080.html