ship hàng nước ngoài

Có thể huỷ đơn hàng Lazada được nhập khẩu về từ nước ngoài không?

Những sản phẩm được vận chuyển về từ các nước khác sẽ được áp dụng chính sách huỷ đơn hàng như sau: Nếu sản phẩm chưa được đóng gói và gửi đi từ thương nhân thành viên thì bạn có thể huỷ bỏ đơn hàng. Nếu đơn hàng của bạn đã được vận chuyển từ

Những điều cần biết khi mua sản phẩm Lazada được nhập khẩu về từ nước ngoài?

Đối với các sản phẩm Lazada được vận chuyển về từ nước ngoài, khách hàng vui lòng lưu ý: Điều kiện bảo hành của Lazada thay đổi theo từng sản phẩm, khách hàng vui lòng kiểm tra thông tin tại mỗi trang sản phẩm riêng biệt. Tuy nhiên, việc bảo hành từ nhà sản xuất

Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm nhập khẩu nước ngoài từ Lazada là bao lâu?

Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm nhập khẩu được tính dựa trên khoảng cách giữa kho nhà cung cấp và vị trí của quý khách, đồng thời dựa trên phương thức vận chuyển. Để biết được thông tin chính xác nhất, quý khách vui lòng vào trang sản phẩm cụ thể sau