Tính năng mới: Shop Xịn trên Lazada là gì?

Từ ngày 01/03, Lazada sẽ ra mắt chương trình ShopXịn – Gắn huy hiệu cho các nhà bán hàng “Xịn” tại Lazada. Bạn có thể nhận diện ShopXịn bằng huy hiệu tại trang thông tin chi tiết của sản phẩm hoặc trang của nhà bán hàng.

Tính năng mới: Shop Xịn trên Lazada là gì? Read More »