Làm thế nào để biết sản phẩm còn hàng hay không?

Quý khách dễ dàng nhìn thấy tình trạng còn/hết hàng của sản phẩm tại trang sản phẩm và trang thanh toán Lazada.

Làm thế nào để biết sản phẩm còn hàng hay không? Read More »