Thanh toán trước thời hạn trả góp được không?

Mỗi ngân hàng sẽ quy định mức phí khi chủ thẻ có nhu cầu thanh toán hết khoản trả góp trước hạn. Để giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ Ngân Hàng Liên Kết phát hành thẻ. Điều khoản và điều kiện của Trả góp 0% Lãi suất vui lòng xem tại đây Nguồn:

Thanh toán trước thời hạn trả góp được không? Read More »