thời gian bồi thường

Hạn sử dụng của đơn hàng áp dụng khoản bồi thường Lazada

Quy trình sử dụng khoản bồi thường Voucher sẽ tiếp tục ngày hết hạn từ ngày xác thực còn lại. Ví dụ Ngày 1: khách hàng nhận được bồi thường, ngày hết hạn: 30 ngày sau. Ngày 15: Khách hàng sử dụng voucher (khoản bồi thường) Ngày 20: Đơn hàng đã áp dụng voucher bị

Hạn sử dụng của đơn hàng áp dụng khoản bồi thường Lazada Read More »