Thời gian xác nhận đơn hàng của Lazada là bao lâu?

Thời gian xác minh giao dịch của Lazada trung bình từ 1 – 2 tiếng kể từ thời điểm quý khách đặt hàng. Tuy nhiên trong một số trường hợp có thể kéo dài hơn thời gian trên nhưng không quá 24 tiếng từ khi quý khách đặt hàng.

Thời gian xác nhận đơn hàng của Lazada là bao lâu? Read More »