Chính sách Trả hàng hoàn tiền của Lazada

Thời gian tiến hành hoàn tiền sẽ tùy thuộc vào cách thức hoàn tiền và phương thức thanh toán mà bạn đã chọn trước đó. Hãy tìm hiểu thêm về chính sách hoàn tiền này nhé! Các trường hợp hoàn tiền Đơn hàng thanh toán trả trước bị hủy Việc hoàn tiền sẽ được tiến

Chính sách Trả hàng hoàn tiền của Lazada Read More »