Có phải trả thuế cho sản phẩm từ các nước khác trên Lazada.vn?

Khách hàng sẽ không phải thanh toán thêm bất kỳ chi phí nào khi nhận sản phẩm từ Lazada giao đến vì giá thành sản phẩm nêu trên website đã bao gồm tất cả các khoản phí và thuế nhập khẩu. Nếu cơ quan Hải quan hoặc đơn vị vận chuyển yêu cầu khách hàng

Có phải trả thuế cho sản phẩm từ các nước khác trên Lazada.vn? Read More »