Lazada hướng dẫn điền thông tin xuất hóa đơn VAT công ty

Nếu bạn cần xuất hóa đơn cho giao dịch của mình, bài viết sẽ hướng dẫn trong 3 bước. Các bước để bạn tiến hành điền thông tin xuất hóa đơn công ty tại bước Thanh toán.