xóa sản phẩm

Làm thế nào để bỏ sản phẩm ra khỏi giỏ hàng trên Lazada?

Đối với giao diện máy tính Để xóa một sản phẩm trong giỏ hàng, quý khách vui lòng: Chọn nút “Giỏ hàng” tại thanh công cụ ở đầu trang web để vào giỏ hàng hiện tại. Tại trang giỏ hàng, quý khách bấm biểu tượng xóa  để bỏ sản phẩm Quý khách sẽ thấy giỏ hàng được cập

Làm thế nào để bỏ sản phẩm ra khỏi giỏ hàng trên Lazada? Read More »

Tôi có thể thay đổi sản phẩm trong đơn hàng sau khi đặt hàng trên Lazada không?

Tại Lazada, chúng tôi không đưa ra một lựa chọn để thay đổi sản phẩm cho đơn hàng đã đặt. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích quý khách đặt một đơn hàng mới và hủy đơn hàng đã đặt. Để biết thêm chi tiết về cách hủy đơn hàng, quý khách vui lòng tham khảo

Tôi có thể thay đổi sản phẩm trong đơn hàng sau khi đặt hàng trên Lazada không? Read More »