xuất hóa đơn

Giá trị đơn hàng Lazada là bao nhiêu để được xuất hóa đơn VAT (hóa đơn GTGT)

Trong mọi trường hợp, trừ khi có yêu cầu khác đi, quý khách hàng sẽ nhận được hóa đơn theo thông tin cá nhân đã đăng ký khi mua hàng tại Lazada. Hóa đơn sẽ được phát hành khi đơn hàng đã chuyển giao thành công đến Quý khách hàng. Để chuyển đối từ hóa

Giá trị đơn hàng Lazada là bao nhiêu để được xuất hóa đơn VAT (hóa đơn GTGT) Read More »