Chính sách chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới của Lazada

Đối với việc tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn qua biên giới, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo quốc gia nhận thông tin này đã có tiêu chuẩn bảo vệ về thông tin cá nhân tương ứng với hoặc đạt đến tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của quốc gia thực hiện việc chuyển nhượng.

Để biết thêm thông tin về chuyển dữ liệu, vui lòng vui lòng bấm vào liên kết dẫn đến Chính Sách Bảo Mật và xem mục Sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/what-is-lazada’s-policy-on-cross-border-personal-data-transfers-9815.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *