Chính Sách Cộng Đồng Lazada

Chính sách cộng đồng Lazada

1. Giới thiệu

1.1. Chúng tôi cam kết xây dựng một nền tảng uy tín và đáng tin cậy cho cộng đồng. Điều Khoản Dịch Vụ Về Nội Dung Lazada cũng như Chính Sách Cộng Đồng của chúng tôi và Hướng Dẫn Cộng Đồng (như được định nghĩa dưới đây) nhằm đảm bảo Nền Tảng Lazada hoạt động một cách an toàn và có trật tự, với mục đích tạo ra trải nghiệm thoải mái cho tất cả Người Dùng Nền Tảng Lazada và Dịch Vụ.

1.2. Trừ trường hợp Chính Sách Cộng Đồng và Hướng Dẫn Cộng Đồng có định nghĩa khác đi, tất cả các thuật ngữ viết hoa tại đây có cùng ý nghĩa được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ Về Nội Dung Lazada.

2. Tuân Thủ Điều Khoản Dịch Vụ Về Nội Dung, Chính Sách Cộng Đồng và Hướng Dẫn Cộng Đồng

2.1. Tất cả Người Dùng Nền Tảng Lazada và/hoặc Dịch Vụ được yêu cầu ứng xử theo các quy tắc tại Điều Khoản Dịch Vụ Về Nội Dung Lazada cũng như Chính Sách Cộng Đồng Lazada và Hướng Dẫn Cộng Đồng (bao gồm những điều chỉnh của các tài liệu này) được Lazada công bố tại từng thời điểm.

2.2. Bằng việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Lazada, bạn đồng ý tuân thủ và chấp thuận chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Cộng Đồng Lazada và Hướng Dẫn Cộng Đồng, cũng như sự điều chỉnh của Điều Khoản Sử Dụng, Điều Khoản Dịch Vụ Về Nội Dung, Chính Sách Bảo Mật của Lazada và các điều khoản và thỏa thuận khác được áp dụng đối với việc truy cập và sử dụng Nền Tảng Lazada và Dịch Vụ (dù bạn là Nhà Bán Hàng, Người Mua hoặc Người Dùng), và các tài liệu này được thiết lập bằng cách tham chiếu tại đây. Bạn vui lòng đọc kĩ từng tài liệu này (có thể được điều chỉnh tại từng thời điểm) và nếu bạn không đồng ý với các tài liệu này, vui lòng ngừng truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng Lazada và Dịch Vụ.

2.3. Chúng tôi có thể điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật hoặc chỉnh sửa Chính Sách Cộng Đồng và Hướng Dẫn Cộng Đồng vào bất kỳ lúc nào (“Thay Đổi”). Các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được công bố trên Nền Tảng Lazada mà không cần thông báo trước và theo đó bạn được xem như đã đồng ý với các Thay Đổi này ngay khi chúng được đăng trên Nền Tảng Lazada. Bạn nên thường xuyên kiểm tra Điều Khoản mới nhất TẠI ĐÂY.

VIỆC BẠN TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀ/HOẶC SỬ DỤNG NỀN TẢNG LAZADA SAU KHI CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC XEM LÀ BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý ĐỐI VỚI CÁC THAY ĐỔI ĐÓ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG THUẬN VỚI BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO, BẠN VUI LÒNG KHÔNG TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀ/HOẶC SỬ DỤNG NỀN TẢNG LAZADA.

3. Hướng Dẫn Cộng Đồng Lazada

3.1. Chính Sách Cộng Đồng Lazada quy định các quy tắc ứng xử khi bạn truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng Lazada và Dịch Vụ. Chính sách này sẽ được đọc cùng với Hướng Dẫn Cộng Đồng Lazada (“Hướng Dẫn Cộng Đồng”). Hướng Dẫn Cộng Đồng quy định các hướng dẫn về loại Nội Dung bị cấm theo quy tắc ứng xử được đề cập tại Chính Sách Cộng Đồng này. Bạn có thể xem Hướng Dẫn Cộng Đồng TẠI ĐÂY

4. Quyền Thực Hiện Biện Pháp Chế Tài Của Lazada

4.1. Trong trường hợp bạn không tuân thủ các quy tắc được quy định tại Chính Sách Cộng Đồng Lazada (bao gồm Bảng 1 dưới đây) và Hướng Dẫn Cộng Đồng, Lazada có quyền thực hiện một hoặc nhiều biện pháp chế tài theo quyết định của Lazada mà không cần thông báo hoặc cảnh báo trước đến Người Dùng:

  • Chặn, tạm ngưng hoặc xóa tài khoản;
  • Không cho truy cập các công cụ giao tiếp;
  • Sửa đổi và/hoặc gỡ bỏ Nội Dung hoặc thông điệp dữ liệu bị ảnh hưởng;
  • Gỡ bỏ bất kỳ tính năng nào được cấp cho Người Dùng;
  • Tạm ngưng hoặc thu hồi bất kỳ phần thưởng nào mà Người Dùng nhận được trong tài khoản Người Dùng;
  • Tạm ngưng, hủy bỏ hoặc chấm dứt bất kỳ giao dịch nào do Người Dùng thực hiện trên Nền Tảng Lazada; và/hoặc
  • Áp dụng đến 48 điểm không tuân thủ đối với Nhà Bán Hàng vi phạm (trong trường hợp áp dụng), dẫn đến đóng cửa hàng.

Vui lòng lưu ý chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp chế tài vì bất kỳ lý do nào ngoài lý do vi phạm Chính Sách Cộng Đồng Lazada hoặc Hướng Dẫn Cộng Đồng – ví dụ, do vi phạm các Chính Sách khác áp dụng đối với việc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng Lazada hoặc Dịch Vụ, do khiếu nại về bảo mật hoặc lệnh của tòa án,…

Các quy tắc và biện pháp chế tài này là không đầy đủ và Lazada bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp chế tài khác và/hoặc yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc báo cáo đến cơ quan nhà nước hoặc cơ quan thực thi pháp luật, nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ vi phạm nào của bất kỳ Người Dùng nào.

4.2. Nếu bạn gặp các trường hợp được đề cập tại BẢNG 1, vui lòng báo cáo Người Dùng hoặc Nội Dung sai phạm thông qua kênh tương tác tương ứng (vd: Đánh giá & Nhận xét, Dạo, LazGame, Chat, v.v). Vui lòng bấm vào đây để tìm hiểu các cách báo cáo.

5. Chính Sách Cộng Đồng

Tất cả Người Dùng phải tuân thủ các quy tắc dưới đây khi truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng Lazada và/hoặc Dịch Vụ:

BẢNG 1

Mục

Quy tắc

Tương Tác Tôn Trọng 1. Duy trì sự tôn trọng và bảo đảm tất cả các cuộc trò chuyện và tương tác được thực hiện một cách lịch sự và tôn trọng (cả bằng lời nói và tương tác trực tiếp).

Không sử dụng ngôn ngữ không phù hợp, ví dụ ngôn ngữ về bản chất có tính lạm dụng, đe dọa (vd: tục tĩu, đồi trụy, phát ngôn gây thù hận) dưới mọi hình thức giao tiếp. Ví dụ, duy trì sự tôn trọng trong mọi tình huống và không sử dụng ngôn ngữ không phù hợp đối với đánh giá kém từ Người Mua, hoặc khi Người Mua liên hệ với Nhà Bán Hàng liên quan đến các bất đồng. Trong trường hợp Nội Dung của Người Dùng xúc phạm hoặc phỉ báng bạn, bạn nên tránh tấn công hoặc phản hồi bằng lời nói, và nên báo cáo Người Dùng đó qua các kênh tương tác tương ứng.

2. Không đăng hoặc chia sẻ Nội Dung có tính chất bôi nhọa, nói xấu, quấy rối, đe dọa, phân biệt đối xử hoặc kích động dưới bất kỳ hình thức nào.

Ví dụ, không được phép đăng hoặc chia sẻ nội dung đồi trụy, tục tĩu cũng như phân biệt đối xử và không khoan dung đối với các cá nhân với lý do chủng tộc, dân tộc, quốc tịch, giới tính hoặc bản dạng giới, tôn giáo, xu hướng tình dục, tuổi tác hoặc khuyết tật, bao gồm cả việc quảng bá các tổ chức có quan điểm như vậy.

3. Không đăng hoặc chia sẻ nội dung khiêu dâm dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn ảnh khoả thân, hình ảnh hoặc mô tả khiêu dâm (bao gồm cả những nội dung liên quan đến người chưa thành niên, người lớn hoặc các hình thức khác). Điều này nhằm tôn trọng sự nhạy cảm của Người Dùng trong Cộng Đồng Lazada. Mặc dù Lazada có thể cho phép một số sản phẩm liên quan đến tình dục và khả năng tình dục cũng như các sản phẩm có chứa nội dung tình dục được đăng bán, chúng tôi khuyến khích Người Dùng chỉ bày tỏ ý kiến của họ về các sản phẩm đó thông qua đánh giá sản phẩm.

4. Không đăng hoặc chia sẻ Nội Dung có tính chất ghê rợn hoặc bao lực, hoặc quảng bá, khuyến khích, điều phối hoặc hướng dẫn về bạo lực hoặc gây tổn hại đến con người, động vật và/hoặc tài sản, tự tử và tự gây thương tích.

Ví dụ, không đăng hoặc chia sẻ Nội Dung về con người và động vật có mô tả hình ảnh cái chết, tai nạn, thương tích, sự tàn ác, bạo lực thể xác, đánh nhau hoặc tra tấn. Không được đăng các tuyên bố, ý định, cam kết hoặc ủng hộ bạo lực.

5. Không đăng Nội Dung mô tả, quảng bá, ủng hộ hoặc khuyến khích tham gia thử thách hoặc hành động lan tỏa có rủi ro cao.

Bảo Vệ Dữ Liệu 1. Không gửi tin nhắn rác thông qua bất kỳ kênh liên lạc nào trong hoặc ngoài Nền Tảng Lazada.

2. Không đăng tin khuyến mãi, thông tin không liên quan, URL, ứng dụng, mã QR hoặc Nội Dung không liên quan đến Lazada trên Nền Tảng Lazada.

3. Không bài xích ý kiến của Người Dùng khác, bao gồm cả việc sử dụng nhiều tài khoản để đăng nội dung hoặc kết hợp với những Người Dùng khác để thực hiện các hành động này.

4. Không đăng Nội Dung chứa vi rút phần mềm, phần mềm độc hại hoặc mã độc khác.

5. Không phát triển, ủng hộ hoặc sử dụng phần mềm, thiết bị, tập lệnh, chương trình tự động hoặc bất kỳ phương pháp hoặc quy trình nào khác (bao gồm trình thu thập thông tin, trình cắm và tiện ích bổ sung của trình duyệt hoặc bất kỳ công nghệ nào khác) để thực hiện thu thập dữ liệu “dịch vụ” hoặc để sao chép các tệp công việc trong “dịch vụ”,…

6. Không sử dụng quy trình tự động (còn gọi là “bots”) hoặc phương thức tự động khác để truy cập, bổ sung hoặc tải về thông tin liên hệ, gửi hoặc chuyển hướng thông tin.

7. Không yêu cầu, đăng, tiết lộ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc thông tin nhạy cảm của bất kỳ cá nhân nào trong hoặc ngoài Nền Tảng Lazada, hoặc sử dụng thông tin có trên Nền Tảng Lazada theo phương thức không được Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật của Lazada cho phép. Không đăng nội dung liên quan đến hoặc quảng bá hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm có tổ chức, cờ bạc trái phép, rửa tiền, lừa đảo hoặc gian dối.

An Toàn và Tuân Thủ 1. Không đăng Nội Dung bị cấm và vi phạm pháp luật, quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước.

2. Không đăng Nội Dung đe dọa, mô tả, quảng bá, ủng hộ hoặc khuyến khích tham gia gia vào các hành động gây hại trong thế giới thực cho người khác.

3. Không đăng Nội Dung hoặc tương tác với Người Dùng khác theo phương thức gây hại đến sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của người khác. Chỉ đăng Nội Dung mà bạn sở hữu, hoặc Nội Dung mà bạn được phép sử dụng.

4. Không đăng Nội Dung khuyến khích hoặc ủng hộ hành vi bất hợp pháp, bao gồm nhưng không toàn bộ bạo lực, gian lận, sử dụng chất kích thích bất hợp pháp, sử dụng rượu bia khi chưa đủ tuổi, lạm dụng trẻ em hoặc động vật.

5. Không thông đồng với các bên khác (Nhà Bán Hàng/Người Mua) để lừa dối Lazada và/hoặc người khác.

6. Không đăng Nội Dung đề nghị cung cấp hàng hóa, dịch vụ, đề án hoặc khuyến mại gian lận (vd: đề án kiếm tiền nhanh, đề án mô hình kiêm tự tháp/đa cấp); hoặc Nội Dung về rút thăm may rủi hoặc giải thưởng sai sự thật.

7. Không đăng Nội Dung, quảng cáo, đánh giá, phản hồi từ người dùng sai sự thật, hoặc thực hiện hành vi lừa dối để làm lợi cho doanh số bán hàng của mình và/hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác.

Vui lòng xem hướng dẫn cộng đồng TẠI ĐÂY để biết thêm thông tin chi tiết.

Trách Nhiệm Cộng Đồng 1. Không đăng quảng cáo sai sự thật để khuyến khích Người Dùng bấm vào bài đăng hoặc trang sản phẩm của bạn.

2. Bạn cần phải trung thực. Không mạo danh người hoặc tổ chức khác hoặc giả danh người khác. Không đăng quảng cáo sai sự thật hoặc xuyên tạc thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của bạn.

3. Không đăng Nội Dung cố ý làm cho Người Dùng hiểu nhầm rằng nội dung đó là một sự kiện chính thức của Lazada hoặc thông điệp công ty của Lazada; không cố ý đăng Nội Dung với mục đích châm biếm, liên quan đến việc tự làm hại bản thân hoặc gây tổn hại đến người khác; Nội Dung khuyến khích hoặc ủng hộ việc lạm dụng hoặc sử dụng sai sản phẩm một cách nguy hiểm; và không được mô tả phóng đại về hiệu quả của sản phẩm.

4. Không đăng hoặc chia sẻ Nội Dung ủng hộ bất kỳ tổ chức khủng bố hoặc cá nhân nguy hiểm nào dưới bất kỳ định dạng nào (từ ngữ, hình ảnh, video, phát trực tiếp, biểu tượng cảm xúc, v.v.).

5. Không đăng hoặc chia sẻ bất kỳ Nội Dung nhạy cảm về chính trị nào dưới bất kỳ định dạng nào (văn bản, hình ảnh, video, phát trực tiếp, biểu tượng cảm xúc, v.v.).

6. Không đăng bất kỳ Nội Dung nào cản trở các hoạt động y tế công cộng hoặc các hoạt động dẫn đến rủi ro sức khỏe cộng đồng

Bảo Vệ Người Chưa Thành Niên 1. Không đăng Nội Dung liên quan đến Người Chưa Thành Niên (là bất kỳ cá nhân nào chưa thành niên theo quy định của pháp luật quốc gia mà bạn đang truy cập và / hoặc sử dụng Nền Tảng Lazada) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Chưa Thành Niên đó.

2. Không đăng Nội Dung đe dọa đến sức khỏe của Người Chưa Thành Niên. Ví dụ Nội Dung:

a. mô tả quan hệ tình dục, tấn công tình dục hoặc khiêu dâm liên quan đến Người Chưa Thành Niên;

b. khuyến khích các hoạt động nguy hiểm như thử thách thể chất, thách thức và các pha mạo hiểm;

c. khuyến khích sở hữu hoặc tiêu thụ các chất bị cấm đối với Người Chưa Thành Niên, bao gồm nhưng không giới hạn ở rượu;

d. mô tả hoặc cổ vũ lạm dụng thể chất

3. Không tham gia vào sự tương tác không phù hợp nào với Người Chưa Thành Niên. Ví dụ:

a. tham gia vào các hành vi ân ái trong đó một người xây dựng mối quan hệ tình cảm với Người Chưa Thành Niên với mục đích đạt được sự tin tưởng và thực hiện hành vi quan hệ tình dục, lạm dụng hoặc bất kỳ hình thức bóc lột nào khác sau đó;

b. chia sẻ hoặc yêu cầu Nội Dung không phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung khiêu dâm và trao đổi thông điệp khiêu dâm qua các cuộc trò chuyện; và

c. mời gọi liên hệ trong thế giới thực.

Nguồn bài viết: https://www.lazada.vn/helpcenter/chinh-sach-cong-dong-lazada-15427.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *