Lazada có chia sẻ dữ liệu cá nhân của tôi với các bên thứ ba không?

Dữ liệu cá nhân của tôi có được chia sẻ với bên thứ ba không?

Chúng tôi có thể chia sẻ và cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các công ty liên kết cho một số các mục đích nhất định được quy định trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng các bên thứ ba và các công ty liên kết của chúng tôi sẽ giữ cho dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn nếu như việc lưu giữ này là cần thiết để đạt được các mục đích nêu trên.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như khi chúng tôi có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, hoặc cho các mục đích thực thi pháp luật, hoặc để hoàn thành các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật.

Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/lazada-co-chia-se-du-lieu-ca-nhan-cua-toi-voi-cac-ben-thu-ba-khong-9798.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *