LazMall

LazMall Flagship Store và LazMall Certified Store

LazMall Flagship Store Là chứng nhận nhà bán hàng: Người chủ sở hữu thương hiệu (brand owner) Người phân phối độc quyền thương hiệu (exclusive distributor). LazMall Certified Store Chứng nhận nhà bán hàng là người phân phối không độc quyền, nhưng được uỷ quyền hợp pháp bởi người chủ sở hữu thương hiệu hoặc

Tôi không thấy ký hiệu Cam kết thời gian giao hàng trên trình duyệt web

Tính năng chỉ hiển thị trên ứng dụng Lazada và chưa hỗ trợ trên trình duyệt web (PC/Desktop) Để biết thêm về Điều khoản và điều kiện của LazMall, vui lòng truy cập tại đây Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/tai-sao-toi-khong-nhin-thay-ky-hieu-cam-ket-thoi-gian-giao-hang-tren-trinh-duyet-web-pcdesktop-8689.html