Hoàn tiền nhanh của LazMall trên Lazada là gì?

Trừ trường hợp có yêu cầu khác của ngữ cảnh, trong Điều Khoản này: “Hoàn tiền nhanh” có nghĩa là việc hoàn tiền cho Khách hàng đối với một mặt hàng trả lại được thực hiện tại địa điểm Khách hàng giao mặt hàng trả lại cho Lazada. * Lazada được quyền quyết định theo

Hoàn tiền nhanh của LazMall trên Lazada là gì? Read More »