Hoàn tiền nhanh của LazMall trên Lazada là gì?

Hướng dẫn hoàn tiền nhanh LazMall

Hoàn tiền nhanh LazMall

Trừ trường hợp có yêu cầu khác của ngữ cảnh, trong Điều Khoản này:

“Hoàn tiền nhanh” có nghĩa là việc hoàn tiền cho Khách hàng đối với một mặt hàng trả lại được thực hiện tại địa điểm Khách hàng giao mặt hàng trả lại cho Lazada.

  • Lazada được quyền quyết định theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, trên cơ sở từng mặt hàng, về việc có áp dụng Hoàn tiền nhanh hay không.
  • Những yếu tố quyết định việc áp dụng Hoàn tiền nhanh, bao gồm nhưng không giới hạn tới:
    • Giá và loại của mặt hàng
    • Phương thức thanh toán
    • Địa điểm
    • Lịch sử mua hàng và hoàn tiền

Lazada có quyền thay đổi các yếu tố quyết định việc áp dụng Hoàn tiền nhanh theo quyền quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình theo từng thời điểm.

Chính sách Hoàn tiền nhanh của LazMall
Chính sách Hoàn tiền nhanh của LazMall

Nguồn bài viết: https://www.lazada.vn/helpcenter/Hoàn-tiền-nhanh-của-LazMall-5655.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *