covid-19

Hạn chế tiếp xúc khi nhận kiện hàng Lazada mùa dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đối với Lazada Với tình hình biến chuyển không ngừng của đại dịch Covid-19, sức khỏe và an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hạn chế tiếp xúc mùa dịch Trong thời gian này, Lazada mong muốn chia sẻ những cách hữu ích để hạn chế tiếp

Hạn chế tiếp xúc khi nhận kiện hàng Lazada mùa dịch Covid-19 Read More »

Đơn hàng Lazada bị hủy do khu vực cách ly bởi dịch Covid-19

Hủy đơn Lazada vì khu vực của bạn bị cách ly Covid-19 Vì quy định về cách ly của Nhà nước cũng như để đảm bảo an toàn cho tất các Khách hàng, Nhà bán hàng và Nhân viên Lazada, các đơn hàng có địa chỉ giao hàng, địa chỉ xử lý đơn hàng hoặc

Đơn hàng Lazada bị hủy do khu vực cách ly bởi dịch Covid-19 Read More »