điểm lấy hàng Lazada

Cam kết thời gian LazadaMall, dịch vụ bồi thường mới

Cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng cho khách hàng LazMall cùng với những sản phẩm được chọn. Chúng tôi sẽ bồi thường cho dịch vụ này nếu không đáp ứng đúng thời gian giao hàng. Xác nhận đơn hàng có áp dụng Cam kết giao hàng sẽ được đánh dấu tại trang Chi

Cam kết thời gian LazadaMall, dịch vụ bồi thường mới Read More »

Tôi có thể đổi địa chỉ Điểm lấy hàng Lazada hay không?

Nếu quý khách chưa xác nhận đặt hàng, quý khách có thể chọn lại điểm lấy hàng bằng cách nhấn lại mục “Điểm lấy hàng”. Nếu quý khách đã xác nhận đơn hàng và tiến hành thanh toán, rất tiếc, quý khách sẽ không thể đổi địa chỉ Điểm lấy hàng được nữa

Tôi có thể đổi địa chỉ Điểm lấy hàng Lazada hay không? Read More »

Nhờ người khác đến nhận hàng ở Điểm lấy hàng Lazada

Lazada không khuyến khích việc người khác đến nhận hàng thay, vì lí do an toàn bảo mật. Tuy nhiên, người đến nhận hàng thay vẫn có thể đến Điểm lấy hàng Lazada nhận hàng được khi cung cấp đúng Mã vận đơn và mã nhận hàng (OTP).

Nhờ người khác đến nhận hàng ở Điểm lấy hàng Lazada Read More »

Tôi có thể thấy lựa chọn Điểm lấy hàng Lazada ở đâu?

Quý khách có thể tìm thấy Điểm lấy hàng theo cách sau:(1) Trên giao diện máy tính – quý khách có thể chọn Điểm lấy hàng tại bước “Tiến hành thanh toán”(2) Trên giao diện ứng dụng di động – quý khách có thể chọn Điểm lấy hàng tại bước “Thanh toán”

Tôi có thể thấy lựa chọn Điểm lấy hàng Lazada ở đâu? Read More »

Tôi cần chuẩn bị gì để đến Điểm lấy hàng Lazada nhận hàng?

Khi đến nhận hàng tại Điểm lấy hàng, 1. Quý khách vui lòng xuất trình Mã vận đơn cho nhân viên tại điểm lấy hàng; 2. Kiểm tra thông tin trên kiện hàng (mã vận đơn, thông tin người nhận, tên sản phẩm,…), đảm bảo nhân viên đưa đúng kiện hàng; 3. Xuất trình mã

Tôi cần chuẩn bị gì để đến Điểm lấy hàng Lazada nhận hàng? Read More »