Cam kết thời gian LazadaMall, dịch vụ bồi thường mới

Dịch vụ Cam kết thời gian giao hàng cho hàng LazMall sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng cho khách hàng LazMall cùng với những sản phẩm LazMall. Chúng tôi sẽ bồi thường cho dịch vụ này nếu không đáp ứng đúng thời gian giao hàng.

Xác nhận đơn hàng có áp dụng Cam kết giao hàng sẽ được đánh dấu tại trang Chi tiết đơn hàng và trang Chi tiết vận chuyển kèm theo là thời gian giao hàng và số tiền bồi thường. Mác cam kết thời gian giao hàng được thể hiện bằng 2 ký hiệu dưới đây:


Đề cập đến các mặt hàng đủ điều kiện nhận bồi thường và có thể được vận chuyển trong cùng ngày (đến 23:59) hoặc ngày tiếp theo (đến 23:59) sau thời điểm xác nhận đơn hàng


Đề cập đến các mặt hàng đủ điều kiện nhận bồi thường và sẽ được vận chuyển 2 ngày trở đi của xác nhận đơn hàng.

Khách hàng sẽ nhận bồi thường sau khi sản phẩm được giao hàng thành công đến quý khách và lần giao hàng đầu tiên trễ hơn thời gian giao hàng dự kiến.

Để biết thêm về Điều khoản và điều kiện của LazMall, vui lòng truy cập tại đây

Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/cam-ket-thoi-gian-giao-hang-cho-hang-lazmall-la-gi-8656.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *