Tính năng gia hạn thời gian xử lý đơn hàng Lazada Bán Hàng

Từ ngày 20/5/2022, Lazada ra mắt tính năng gia hạn thời gian xử lý đơn hàng, cho phép Nhà bán hàng có thêm thời gian để chuẩn bị và giao đến bạn các sản phẩm tốt nhất (tùy thuộc vào sự thỏa thuận với bạn).

Tính năng gia hạn thời gian xử lý đơn hàng Lazada Bán Hàng Read More »