Nhận hàng giao từ Trung Quốc có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 không?

Nhận hàng giao từ Trung Quốc có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 không? Theo tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 01/02/2020, việc nhận các gói hàng từ Trung Quốc là hoàn toàn an toàn. WHO cùng với các chuyên gia trong cộng đồng y tế, đã chỉ ra rằng

Nhận hàng giao từ Trung Quốc có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 không? Read More »