Phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD) không khả dụng Lazada

Có nhiều lý do dẫn đến việc phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD) không khả dụng trong tài khoản mua hàng của bạn. Những lý do không thể COD Nhà bán hàng chọn đơn vị vận chuyển không cung cấp hình thức thanh toán COD Tùy chọn thanh toán khi nhận hàng khả

Phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD) không khả dụng Lazada Read More »