hoàn tiền

Hướng dẫn trả hàng LazMall khi nghi ngờ sản phẩm là hàng giả

Nếu quý khách nhận được sản phẩm không phải hàng chính hãng, vui lòng ghi chú rõ trong Phiếu đổi trả trực tuyến rằng bạn muốn đổi trả với lý do hàng giả, nhái. Khi Phiếu yêu cầu đổi trả được tạo thành công, Quý khách sẽ nhận được một email hướng dẫn bổ sung

Hướng dẫn trả hàng LazMall khi nghi ngờ sản phẩm là hàng giả Read More »

Hoàn tiền nhanh của LazMall trên Lazada là gì?

Trừ trường hợp có yêu cầu khác của ngữ cảnh, trong Điều Khoản này: “Hoàn tiền nhanh” có nghĩa là việc hoàn tiền cho Khách hàng đối với một mặt hàng trả lại được thực hiện tại địa điểm Khách hàng giao mặt hàng trả lại cho Lazada. * Lazada được quyền quyết định theo

Hoàn tiền nhanh của LazMall trên Lazada là gì? Read More »