Đơn hàng Lazada bị hủy do khu vực cách ly bởi dịch Covid-19

Hủy đơn Lazada vì khu vực của bạn bị cách ly Covid-19 Vì quy định về cách ly của Nhà nước cũng như để đảm bảo an toàn cho tất các Khách hàng, Nhà bán hàng và Nhân viên Lazada, các đơn hàng có địa chỉ giao hàng, địa chỉ xử lý đơn hàng hoặc

Đơn hàng Lazada bị hủy do khu vực cách ly bởi dịch Covid-19 Read More »