Yêu cầu hoàn tiền vì tôi chưa nhận được sản phẩm từ Lazada

Lazada sẽ liên hệ khách hàng với lựa chọn đưa ra khiếu nại trong trường hợp khách hàng chưa nhận được sản phẩm trong thời gian giao hàng như đã hứa. Khách hàng có 7 ngày để đưa ra yêu cầu hoàn tiền cho đơn hàng của mình. Nếu sau 7 ngày mà khách hàng

Yêu cầu hoàn tiền vì tôi chưa nhận được sản phẩm từ Lazada Read More »