Các bước để kiểm tra sản phẩm khi nghi ngờ là hàng giả/ hàng nhái?

Để báo cáo trường hợp nghi ngờ hàng giả/hàng nhái, bạn vui lòng điền thông tin sản phẩm theo mẫu tại đây. Trước khi thông báo cho Lazada về sản phẩm nghi ngờ là hàng giả/ hàng nhái, bạn có thể tham khảo các bước sau: So sánh giá bán Lazada là một sàn thương

Các bước để kiểm tra sản phẩm khi nghi ngờ là hàng giả/ hàng nhái? Read More »