lấy hàng Lazada

Cam kết thời gian LazadaMall, dịch vụ bồi thường mới

Cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng cho khách hàng LazMall cùng với những sản phẩm được chọn. Chúng tôi sẽ bồi thường cho dịch vụ này nếu không đáp ứng đúng thời gian giao hàng. Xác nhận đơn hàng có áp dụng Cam kết giao hàng sẽ được đánh dấu tại trang Chi

Cam kết thời gian LazadaMall, dịch vụ bồi thường mới Read More »

Tôi có thể yêu cầu một ngày phù hợp để đến nhận hàng tại Điểm lấy hàng Lazada không?

Khi kiện hàng của quý khách được giao thành công đến Điểm lấy hàng Lazada quý khách đã chọn, quý khách sẽ có 3 ngày để đến Điểm lấy hàng nhận hàng trước khi nó được gửi trả về cho đơn vị bán hàng. Quý khách vui lòng đến nhận hàng trong giờ làm việc

Tôi có thể yêu cầu một ngày phù hợp để đến nhận hàng tại Điểm lấy hàng Lazada không? Read More »