Các câu hỏi thường gặp về ví điện tử Viettel Money

Hiện tại, Lazada chỉ có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan giữa ví Viettel Money và Lazada như: không chọn được hình thức thanh toán Viettel Money, hướng dẫn cách liên kết và hủy liên kết, làm thế nào khi số dư không đủ, các lỗi có thể xảy ra khi liên kết.

Các câu hỏi thường gặp về ví điện tử Viettel Money Read More »