Tìm hiểu thông tin về Hàng Đặt Trước Lazada

Hàng Đặt Trước sẽ là những sản phẩm mà nhà bán hàng cần nhiều thời gian hơn (khoảng từ 7 đến 15 ngày) để xử lý đơn hàng và bàn giao cho đơn vị vận chuyển, hoặc sẵn sàng giao cho người mua nếu đơn hàng do nhà bán hàng tự vận chuyển.

Tìm hiểu thông tin về Hàng Đặt Trước Lazada Read More »