Làm thế nào để kiểm tra tình trạng đơn hàng Lazada của tôi?

Lazada đã áp dụng hình thức cập nhật thời gian giao hàng mới cho các giai đoạn như: Nhà bán hàng đóng gói sản phẩm, đơn vị vận chuyển tiến hành giao sản phẩm… để giúp bạn có được thời gian giao hàng chính xác hơn.

Làm thế nào để kiểm tra tình trạng đơn hàng Lazada của tôi? Read More »