Tại sao tôi không tạo được yêu cầu trả hàng trên hệ thống?

Vì sao tôi không tạo được yêu cầu trả hàng Lazada

Bạn không thể tạo yêu cầu trả hàng trên hệ thống vì một trong những lý do sau:

1. Sản phẩm chưa cập nhật trạng thái “Giao hàng thành công”.

2. Sản phẩm không thuộc chính sách trả hàng của Lazada (có nhãn “Sản phẩm này không nằm trong chính sách trả hàng”)

3. Đã quá thời hạn tạo yêu cầu trả hàng (7 hoặc 15 ngày kể từ ngày giao hàng thành công).

Nguồn bài viết: https://www.lazada.vn/helpcenter/tai-sao-toi-khong-tao-duoc-yeu-cau-tra-hang-tren-he-thong-14512.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *