Thời gian giao hàng dự kiến Lazada

Quý khách có thể tham khảo thời gian giao hàng dự kiến mới nhất tại trang Xác nhận đơn hàng sau khi thanh toán được thức hiện, ngoại trừ COD (thanh toán khi nhận hàng).

Tại sao trước xác nhận đơn hàng tôi thấy ký hiệu Cam kết thời gian giao hàng nhưng khi tại trang Xác nhận đơn hàng , cam kết thời gian giao hàng lại không đủ điều kiện?

Điều đó có thể vì nhiều lí do sau đây:

  • Quý khách thực hiện thanh toán sau thời hạn thanh toán quy định.
  • Kết hợp sản phẩm đủ điều kiện cam kết và không đủ điều kiện trong một kiện hàng, kiện hàng này sẽ không được bảo đảm.
  • Khi quý khách thay đổi địa chỉ giao hàng nằm ngoài phạm vi Cam kết thời gian giao hàng quy định.

Để biết thêm về Điều khoản và điều kiện của LazMall, vui lòng truy cập tại đây.

Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/thoi-gian-giao-hang-du-kien-tai-trang-xac-nhan-don-hang-khac-voi-trang-san-pham-lam-the-nao-de-nhan-biet-thoi-gian-giao-hang-du-kien-chinh-xac-8683.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *