Sản phẩm LazMall nào đủ điều kiện cam kết thời gian giao hàng?

Mác cam kết thời gian giao hàng được thể hiện bằng 2 ký hiệu tại trang sản phẩm:

Đề cập đến các mặt hàng đủ điều kiện nhận bồi thường và có thể được vận chuyển trong cùng ngày (đến 23:59) hoặc ngày tiếp theo (đến 23:59) sau thời điểm xác nhận đơn hàng.

Đề cập đến các mặt hàng đủ điều kiện nhận bồi thường và sẽ được vận chuyển 2 ngày trở đi của xác nhận đơn hàng.

Để biết thêm về Điều khoản và điều kiện của LazMall, vui lòng truy cập tại đây

Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/san-pham-lazmall-nao-du-dieu-kien-cam-ket-thoi-gian-giao-hang-8680.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *